Klasik Kapaklı Cepheler

Camın baskı profili ile düşey ve yatay profiller üzerine sabitlendiği sistemlerdir. Tüm kenarlardan lineer olarak camı desteklediği için cam statiği açısından daha stabil bir çözümdür. Cam değişimi, baskı ve kapak profillerinin sökülmesi, cam montajı sonrası baskı ve kapağın tekrar montajı ile gerçekleştirilmektedir. Farklı kesitlerde kapak profili tercih edilerek cephe üzerinde alternatif mimari etkiler oluşturulabilir.